Pobočkové ústředny
Rozhlasové ústředny
Strukturované kabeláže
CCTV
EZS
BIS
Reference
Certifikáty
Kontakty
Zákaznický servis

  Strukturovaná kabeláž

 

Sítě pro přenos dat jsou dnes ve vyspělém světě stejnou nezbytností, jako byl dosud telefon a často je jejich význam daleko širší, protože umožňují přenos informací nejrůznějšího druhu. K těmto účelům slouží Strukturovaný kabelový systém.

Datové sítě se stávají v současné době nezbytností pro zajištění dostatečného toku informací a tím i provozu ve všech druzích hospodářství.

Tím se rozumí systém rozvodů s hierarchickou strukturou, s možností řešit jediným systémem nejen rozvody telefonu, ale i přenosu dat, videosignálu a jiných digitálních signálů.

     

Výhody a přínos Strukturované kabeláže

- spolehlivá komunikace
-

rychlý přenos dat, obrazu a hlasu

-

přehlednost a snadná diagnostika

-

snadná změna konfigurace při organizačních změnách, přesunech pracovníků apod.

-

rozšiřování sítě bez omezení provozu a to s minimálními náklady

- přechodu na nejnovější komunikační prvky bez nutnosti rozsáhlých investic do nových rozvodů
-

snížené náklady na údržbu a provoz systému


>